Menu
Obec Záhoří
ObecZáhoří

Svatonice

Vesnička ležící asi 1 km východně od Záhoří směrem na Vrcovice. Dle Dr. Augustina Sedláčka má své jméno podle Svatoně, pánu čeledi. Na obrázku vlevo vidíte kapličku se zvoničkou, krytou jehlancovou stříškou na vrcholu s jednoduchým křížkem. Na jižní straně klenutý vstup, nad ním kamenný kříž. Vysvěcena biskupem Říhou v roce 1890.

Z historie

Ve starých pozemkových knihách z roku 1728 bylo ve Svatonicích pouze pět usedlostí, mezi nimiž se na prvním místě jmenuje grunt Jakuba Svatoňského, dle jehož rodu zřejmě pochází název osady. Grunt Svatoňský má čp. 5 a nejstarší záznam o něm je z roku 1640. Vesnice patřila skoro vždy poddanstvím ke Zvíkovu, takže dějiny osady jsou spojeny se zvíkovskou vrchností.

1. světová válka

Ze zdejší obce je jediný legionář (v Itálii) Rudolf Krajc. Jména padlých na bojišti nebo zemřelých následkem poranění nebo nemoci z útrap válečných:

  • Slabý Václav
  • Hašek Václav
  • Svatoňský Matěj
  • Svatoňský František
  • Fořt František

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci byl dle kroniky založen v roce 1907 a měl zároveň i účel vzdělávací a humanitní.

Důležité události

  • V roce 1850 zuřila v celé osadě cholera, při níž zemřelo mnoho lidí.
  • V roce 1882 postihlo osadu velké krupobití, v následujícím roce se opakovalo. Velké krupobití bylo i v roce 1903.
  • V roce 1892 požár stodoly při čp. 6. V následujících letech se požáry stodol několikrát opakovaly