Menu
Obec Záhoří
ObecZáhoří

Jamný

Vesnička ležící asi 2 km severovýchodně od obce Záhoří, po levé straně silnice Písek - Tábor. Jamný má podle Dr. Augustina Sedláčka své jméno od jam. Na snímku vidíte kapličku na návsi, přibližně čtvercového půdorysu. Stojí na kamenném podstavci, nahoře zakončena zvoničkou se zvonkem a jehlancovou stříškou a křížkem.

Statek U Rochů. Na levé straně od brány na obytném objektu je na štítě obraz Přemysla Oráče. Vpravo od brány na špýcharu je na štítové zdi obraz se symboly zemědělských prací. Datováno 1912. Nad klenutou bránou je nápis: "Opraveno po vyhoření celé vsi 9. září 1911". V pamětní knize se připisuje tento Grunt Janu Brejchovi jinak Hrochovi v roce 1676.

Statek č. 7 na návsi, datováno 1868, bohatě profilovaný štít s nikou. Motiv čtyřlístku na obytném traktu i na brance, voluty na štítu pravoúhlé. V pamětní knize označen jako grunt Šporovský, který měli "od starodávna" v držení Šporové.

Chalupa č. 20, při jihozápadním výjezdu z návsi, datována 1862, bohatě zdobená modrá štítová zeď s bíle vybarvenou profilací s motivem P. Marie s Ježíškem a vznášejícími se anděly, držícími korunu. V roce 1709 byl dle pamětní knihy držitelem této chalupy Jan Brejcha.

Výklenková kaplička při výjezdu z obce jihozápadním směrem, má sedlovou stříšku krytou prejsy a zakončenou dvojitým křížkem.

Z historie

Historie osady Jamný byla spojena převážně s děním vrchnosti zvíkovské.
Pamětihodné události:

  • Roku 1680 zuřil v Čechách mor a v osadě záhořské zemřelo 161 lidí
  • Roku 1850 vypukla epidemie cholery
  • Roku 1882 roku následujícího osadu postihlo hrozné krupobití, které zničilo úrodu a potlouklo domácí zvířata i lesní zvěř. Další krupobití nastalo v roce 1903.
  • V roce 1911 postihl osadu katastrofální požár, při němž skoro všechny usedlosti shořely.